Jes Lysgaard: Instinktiv bueskydning
BOOKS on DEMAND, 92 sider. 199 Kr.
Kontakt Jeslysgaard@privat.dk

 
Anmeldt af John Merland

En af Danmarks bedste langbueskytter har skrevet en lille, fin bog om de problemer alle langbueskytter eller instinktivskytter oplever, når strengen slippes, og pilen tager en anden retning, end man lige havde regnet med.


Forfatteren tager afsæt i egne erfaringer og beskriver kriser og succeser ud fra emotionelle og tekniske forudsætninger. Problemerne vedrørende Archers Reflex, (som forfatteren foretrækker frem for pletskræk (target panic)), er beskrevet på en næsten medrivende måde, som gør det let for læseren at identificere sig med, hvad der egentlig sker, når det både går godt og mindre godt i skudafviklingen.

Især koblingen af den forsætlige styring af skyttens bevidsthed via den præfontale cortex (den forreste del af hjernen, som styrer ens beslutninger - “kaptajnen på broen”) og den motoriske refleks er interessant og skal fremhæves for sin let forståelige beskrivelse (i ord og tegning) af elementerne i processerne. Men også forklaringerne på, hvordan man via bevidste tanke- og handlemønstre kan instruere sig selv i at få kontrol over sin skydning for at få det til at gå godt er enkelt og fint beskrevet.

Konkurrencesituationernes elementer med blandt andet forøget adrenalinproduktion er også skildret med nogle malende eksempler, hvor forfatterens egne erfaringer endnu engang viser hans evne til at levendegøre egne oplevelser. Heri indgår også betydningen af visualiseringens magt og åndedrættets vigtige funktion.

Forfatteren medinddrager flere steder neuropsykologiske aspekter og teorier, hvilket giver de berørte emner et videnskabeligt præg, hvilket igen betyder, at dybden eller grundigheden i at forklare de pågældende fænomener fremtræder på en overbevisende måde.

Bogens styrke ligger i forfatterens personlige tilgang til emnet og det letlæste sprog, som alle voksne nemt vil kunne tilegne sig, selv om nogle af begreberne måske er lidt for psykologiske for lægmand - men netop derfor udtrykker bogen en vægtning og tyngde, der ikke altid ses i bøger omhandlende bueskydningens univers.

For anmelderen, som har skudt langbue i over 30 år, er der stor lydhørhed i forbindelse med bogens første ord: “Advarsel: denne metode kan få dig til at skyde bedre og få kontrol over dine skud.”

Forfatteren har planlagt yderligere fem bøger omhandlende Stumpskydning, Instinktiv skydning og spiritualitet, Instinktiv skydning Teknik, Trimning af langbuen og Mentaltræning, hvilket anmelderen vil imødese med spænding.

Den aktuelle bog kan fint anvendes som en lille håndbog, der kan ligge på natbordet - og man kan håbe på, at de kommende bøger vil kunne tjene samme formål.

Held og lykke med skydningen.
 
 

Aktuelt

Aktuelt

Arkiv >